Mô tả

Đối tượng sử dụng
      Các doanh nghiệp thương mại, sản xuất lớn muốn tự động hoá tổng thể mọi công ty thành viên và mọi phòng ban.  Công nghệ và các tính năng kỹ thuật
      Công nghệ Microsoft .NET Framework 4.5
      Cơ sở dữ liệu  SQL Server 2014
      Các công nghệ nền tảng Web cho phép truy xuất báo cáo qua internet
      Có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu cực lớn và dữ liệu qua nhiều năm
      Theo tiêu chuẩn font Unicode

* Hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
* Tuân thủ các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005

– Bảo hành 12 tháng
– Tư vấn nghiệp vụ miễn phí suốt quá trình sử dụng
– Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm

 Các module nghiệp vụ

1. Module Tiền và các khoản tương đương tiền (Cash and Banking)

   * Tính năng
         – Xử lý đa tiền tệ
         – Thu chi tiền mặt nguyên tệ, ngoại tệ
         – Thu chi tiền gửi nguyên tệ, ngoại tệ
         – Xử lý chuyển khoản.
         – Thu chi và thanh toán tạm ứng.
         – Xử lý chênh lệch tỷ giá
* Chứng từ, sổ sách, báo cáo

         – Phiếu thu, chi, UNC
         – Sổ quỹ tiền mặt.
         – Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
         – Báo cáo tổng hợp tiền mặt theo ngày.
         – Báo cáo tổng hợp tiền gửi ngân hàng.
         –   …

2. Module Mua hàng (Purchasing Management)

* Tính năng
         – Ghi nhận hàng hóa nhập kho.
         – Xử lý giảm giá, trả lại hàng mua
         – Tự động hạch toán thuế GTGT, thuế nhập khẩu.
         – Phân bổ thuế nhập khẩu cho lô hàng theo giá trị, số lượng từng mặt hàng.
         – Ghi nhận chi phí mua hàng.
         – Phân bổ chi phí mua hàng cho lô hàng theo giá trị, số lượng của từng mặt hàng.
         –  …
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Báo cáo chi tiết mua hàng.
         – Báo cáo tổng hợp mua hàng.
         – Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (03/GTGT)
         – Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (05/GTGT)
         – Báo cáo chi tiết giá mua từng mặt hàng theo từng lô.
         – …

3. Module Công nợ phải trả (Account Payable)

   * Tính năng
         – Tự động ghi nhận công nợ phải trả khi mua hàng.
         – Xử lý công nợ phải trả.
         – Thanh toán công nợ phải trả.
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, dự án, …
         – Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, dự án, …
         – Báo cáo phân tích tuổi nợ.
         – Báo cáo kế hoạch thanh toán công nợ phải trả.
         – Bảng đối chiếu công nợ với người bán.
         – …

4. Module Bán hàng (Sales Management)

   * Tính năng
         – Ghi nhận doanh thu và công nợ.
         – Tự động hạch toán thuế GTGT.
         – Thực hiện tính các chính sách chiết khấu giảm giá và khuyến mãi.
         – Tự động xuất kho.
         – Tính giá vốn hàng bán.
         – Tự động lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (02/GTGT).
         – Tính lãi lỗ theo từng nhóm hàng, mặt hàng, …
         – Tính lãi lỗ theo từng hóa đơn, đơn hàng.
         – Tính lãi lỗ theo từng loại khách hàng, khách hàng.

   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Lập báo giá.

         – Lập đơn đặt hàng.
         – Lập hóa đơn.
         – Phân tích doanh số theo ngày trong tháng.
         – Phân tích doanh số theo loại khách hàng, khách hàng, khu vực, loại hình DN, ngành nghề…
         – Phân tích doanh số theo nhân viên kinh doanh, đội kinh doanh.
         – Phân tích doanh số theo nhóm hàng, mặt hàng, chủng loại…
         – Công cụ phân tích doanh số theo nhiều chỉ tiêu (phân tích động) có đồ thị minh họa.

5. Module Công nợ phải thu (Account Receivable)

   * Tính năng
         – Tự động ghi nhận công nợ khi lập hóa đơn.
         –  Xử lý công nợ phải thu.
         – Thanh toán công nợ phải thu.
         – Tính lãi công nợ quá hạn.

    * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, dự án, …
         – Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
         – Báo cáo phân tích tuổi nợ.

         – Thông báo công nợ vượt hạn mức nợ.
         – Kế hoạch thanh toán trong tháng.
         – Công nợ hóa đơn theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, dự án, …
         – …

6. Module Hàng tồn kho (Inventory Management)

   * Tính năng
         – Nhập kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ chi tiết theo kiểu, loại, kho hàng.
         – Xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ chi tiết theo kiểu, loại, kho hàng.
         – Xuất chuyển kho nội bộ.
         – Xuất khác: biếu tặng, khuyến mãi, …
         – Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Thực tế đích danh, FIFO, LIFO, Bình quân gia quyền
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Phiếu nhập, xuất kho

         – Lập phiếu kiểm kê kho và xử lý kết quả kiểm kê kho
         – Báo cáo chi tiết xuất nhập tồn kho của từng mặt hàng, kiểu, loại, kho
         – Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn kho
         – Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết theo mặt hàng, kiểu, loại, kho

7. Module Tài sản cố định (Fixed Asset)

   * Tính năng
         – Phân nhóm, loại tài sản cố định.
         – Theo dõi nơi sử dụng và người quản lý.
         – Ghi tăng, giảm tài sản cố định.
         – Lắp thêm, tháo dỡ tài sản cố định.
         – Thanh lý tài sản cố định.
         – Cho mượn, cho thuê, thu hồi tài sản cố định.
         – Ghi nhận tài sản cố định đi sửa chữa, theo dõi bào hành, bảo trì từng tài sản cố định.
         – Tự động tính khấu hao tài sản cố định theo nhiều phương pháp
    * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Theo dõi thông tin chi tiết về tài sản cố định.
         – Theo dõi nơi sử dụng và người quản lý.
         – Báo cáo chi tiết tài sản cố định.
         – Báo cáo tổng hợp tài sản cố định.
         – …

8. Module Nhân sự và tiền lương (Human Resource and Payroll)

   * Tính năng
         – Quản lý thông tin về sơ yếu lý lịch
         – Quản lý thông tin về hợp đồng lao động
         – Quản lý thông tin về đào tạo
         – Quản lý thông tin về tuyển dụng.
         – Quản lý thông tin về điều chuyển lao động.
         – Thông tin quản lý chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, KPCĐ, nghỉ phép, ốm đau, thai sản… )
         – Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
         – Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
         – Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng …
         – Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
         – Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
         – Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
         – Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội…
         – …
    * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Sơ yếu lý lịch
         – Danh mục phòng ban
         – Sơ đồ tổ chức
         – Tờ kê hồ sơ của người lao động
         – Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
         – Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
         – Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
         – Danh sách nhân viên vào làm việc tại cơ quan
         – Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
         – Danh sách nhân viên nghỉ việc
         – Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
         – Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
         – Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
         – Danh sách cán bộ chủ chốt
         – Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
         – Báo cáo tình hình nghỉ phép
         – Kế hoạch đào tạo nhân viên
         – Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
         – Danh sách các ứng viên dự tuyển
         – Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3
         – Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
         – Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
         – Thống kê nhân viên theo độ tuổi
         – Thống kê nhân viên theo chức danh
         – Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
         – Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp…
         – Bảng tiền lương tạm ứng.
         – Bảng thanh toán tiền lương
         – Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
         – Phiếu thu nhập của từng nhân viên.
         – Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
         – Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.

9. Module Sổ cái (General Ledger)

   * Tính năng
         – Khoá sổ, kết sổ
         – Hạch toán các bút toán chung.
         – Xử lý tổng hợp các tài khoản.
         – Kết chuyển số dư các tài khoản, xác định kết quả kinh doanh.
    * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Sổ sách kế toán.
         – Bảng cân đối tài khoản chi tiết theo nhiếu cấp
         – Báo cáo tổng hợp tài khoản.
         – Báo cáo chi tiết tài khoản.
         – Báo cáo tài chính.
         – Báo cáo thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.
         – Báo cáo quản trị.
         – Báo cáo đặc thù.

10. Các tính năng khác

         – Đa ngôn ngữ
         – Dữ liệu quản lý trên nhiều năm tài chính
         – Tự động sao lưu dữ liệu
         – Tự động nâng cấp ( Live update) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu
         – Có chức năng mở rộng module
         – Chức năng tìm kiếm chứng từ nhanh chóng
         – Chức năng tự sửa mẫu chứng từ
         – ………

 Các dịch vụ đi kèm

– Bảo trì phần mềm
– Tư vấn hệ thống mạng
– Cung cấp phần mềm văn phòng có bản quyền
– Cung cấp giải pháp bảo mật máy tính
– Tư vấn các giải pháp kết nối Internet

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Veefly ERP – Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973680111
0973680111