Mô tả

Đối tượng sử dụng
      Dùng cho đơn vị báo cáo tài chính theo Thông tư 107 (kế toán hành chính sự nghiệp) và Thông tư 195 (kế toán chủ đầu tư theo quyết định 214)  Công nghệ và các tính năng kỹ thuật
      Công nghệ Microsoft .NET Framework 4.0
      Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2014
      Sử dụng nhiều máy tính cho một cơ sở dữ liệu
      Có khả năng hồi phục, sao lưu và cho phép làm cùng một dữ liệu tại nhà và tại đơn vị
      Có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu dữ liệu qua nhiều năm
      Có khả năng nâng cấp tự động chương trình khi có sự thay đổi chế độ
      Có khả năng tích hợp các module khác khi có phát sinh nhu cầu quản lý mở rộng sau này
      Theo tiêu chuẩn font Unicode* Giải pháp kế toán Veefly ICC  hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 30/03/2006; Thông tư 19/2013/TT-BTC Ngày 14/02/2013 về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư 195 , Quyết định 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 về hoạt động nghiệp vụ kho bạc; Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về việc áp dụng Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.


* Đặc biệt phần mềm đã đuợc cập nhật thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc
.


* Tuân thủ các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005
.

– Bảo hành 12 tháng
– Tư vấn nghiệp vụ miễn phí suốt quá trình sử dụng
– Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm

 

 TÍNH NĂNG GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VEEFLY ICC 

* Hạch toán nhiều chương, ngân sách trên một Cơ sở dữ liệu (CSDL)

* Hoàn thiện các nghiệp vụ về TSCĐ, công nợ, dự án

* Sao lưu, phục hồi CSDL

* Quản lý chi tiết tính chất nguồn kinh phí: Tự chủ và không tự chủ

* Quản lý sổ quỹ tiền mặt chi tiết theo nguồn, theo dự án

* Quản lý sổ tiền gửi chi tiết theo tài khoản ngân hàng kho bạc, theo dự án

* Quản lý công nợ, theo dự án

* Quản lý CSDL trên nhiều năm tài chính

* Hình thức kế toán đầy đủ: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Hình thức máy vi tính

* Quản lý chi tiết hoạt động của ban theo quyết định 19,214

* In trực tiếp giấy rút vốn đầu tư, giấy thanh toán vốn đầu tư, phiếu thu, phiếu chi, chuyển khoản, ủy nhiệm chi.

* Theo dõi tình hình tạm ứng kho bạc chi tiết theo tính chất nguồn kinh phí, dự án.

DANH SÁCH BÁO CÁO

   A. Nhóm báo cáo tài chính theo thông tư 195
         – Nguồn vốn đầu tư
         – Thực hiện đầu tư
         – Thuyết minh báo cáo tài chính
         – Chi tiết nguồn vốn đầu tư
         – Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
         – Quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình
         – Chi phí khác
         – Chi phí ban quản lý dự án
         – Thuyết minh báo cáo tài chính
         – Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
         – Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm
         – Chi phí đầu tư đề nghị quyết đoán theo công trình, hạng mục công trình hoàn thành
         – Tài sàn cố định mới tăng
         – Tài sàn lưu động bàn giao
         – Tình hình thanh toán và công nợ của dự án
         – Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
         – Bảng đối quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
         – Bảng đối tổng hợp tình hình thanh toán
         – Tổng hợp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
         – Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành
         – Nhóm báo cáo quyết toán công trình theo thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011

 B. Nhóm báo cáo theo quyết định 19
         – Bảng cân đối tài khoản
         – Tổng hợp tình hình kinh phí P1 và P2
         – Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động
         – Thuyết minh báo cáo tài chính

 C. Nhóm tiền:
         – Phiếu thu (02 liên trên A4)
         – Phiếu chi ( 02 liên trên A4)
         – Sổ quỹ tiền mặt
         – Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng kho bạc
         – Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi

  D. Nhóm chứng từ kho bạc:
         – Bảng kê chứng từ thanh toán
         – Bảng kê chứng từ tạm ứng
         – Giấy đề nghị thanh toán
         – Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt
         – Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển khoản,chuyển tiền thư-điện, cấp séc bảo chi
         – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư
         – Giấy nộp trả kinh phí bằng tiền mặt
         – Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển khoản
         – Giấy rút tiền từ tài khoản tiền gửi
         – Ủy nhiệm chi

 E. Nhóm chứng từ công nợ:
         – Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản
         – Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng
         – Danh mục Khách hàng / Nhà cung cấp
         – Báo cáo công nợ đầu năm

 F. Nhóm tài sản cố định:
         – Bảng tính hao mòn tài sản cố định
         – Danh sách tài sản cố định theo loại
         – Sổ tài sản cố định
         – Biên bản kiểm kê tài sản cố định

 G. Nhóm sổ kế toán:
         – Sổ cái (hình thức nhật ký chung)
         – Sổ nhật ký chung
         – Nhật ký sổ cái
         – Bảng cân đối phát sinh
         – Sổ quỹ tiền mặt
         – Sổ tiền gửi
         – Sổ chi tiết đầu tư cơ bản, in chi tiết từng dự án
         – Sổ chi tiết các tài khoản

 H. Nhóm vật tư:
         – Báo cáo tồn kho vật tư, công cụ dụng cụ
         – Sổ, thẻ kho chi tiết vật tư

 Các dịch vụ đi kèm

– Bảo trì phần mềm
– Tư vấn hệ thống mạng
– Cung cấp phần mềm văn phòng có bản quyền
– Cung cấp giải pháp bảo mật máy tính

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Veefly ICC – Phần mềm kế toán quản lý đầu tư XDCB”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973680111
0973680111