Mô tả

Đối tượng sử dụng
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam  Công nghệ và các tính năng kỹ thuật
Công nghệ Microsoft .NET Framework 4.5
Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2014
Sử dụng nhiều máy tính cho một cơ sở dữ liệu
Có khả năng hồi phục, sao lưu và cho phép làm cùng một dữ liệu tại nhà và tại đơn vị
Có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu dữ liệu qua nhiều năm
Có khả năng nâng cấp tự động chương trình khi có sự thay đổi chế độ
Có khả năng tích hợp các module khác khi có phát sinh nhu cầu quản lý mở rộng sau này
Theo tiêu chuẩn font Unicode

* Hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
* Hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
* Tuân thủ các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005

– Bảo hành 12 tháng
– Tư vấn nghiệp vụ miễn phí suốt quá trình sử dụng
– Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm

 Các nghiệp vụ quản lý

1. Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền

   * Tính năng
– Thu chi tiền mặt nguyên tệ.
– Thu chi tiền ngoại tệ.
– Thu chi tiền gửi nguyên tệ, ngoại tệ
– Xử lý chuyển khoản.
– Thu chi tạm ứng.
– Tự tính lệch tỷ giá – Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối tháng
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
– Phiếu thu, chi, UNC
– Sổ quỹ tiền mặt.
– Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
– Báo cáo tổng hợp tiền mặt theo ngày.
– Báo cáo tổng hợp tiền gửi ngân hàng.
–   …

2. Kế toán công nợ

   * Tính năng
– Ghi nhận doanh thu và công nợ.
– Thông báo công nợ vượt hạn mức nợ
– Công nợ hóa đơn theo khách hàng, hóa đơn, hợp đồng, dự án, …
         – Tự động ghi nhận công nợ khi lập hóa đơn.
– Xử lý công nợ phải thu.
         – Thanh toán công nợ phải thu.
         – Tính lãi công nợ quá hạn.
–  …
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
– Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo khách hàng, hóa đơn, hợp đồng, dự án, …
         – Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
         – Báo cáo phân tích tuổi nợ.
– Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, dự án, …
– Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo khách hàng, hóa đơn, đơn hàng, dự án, …
– Báo cáo phân tích tuổi nợ.
– Bảng đối chiếu công nợ với người bán.

3. Kế toán mua hàng, bán hàng

   * Tính năng
– Quản lý đơn hàng, hoá đơn.
– Tự động hạch toán thuế GTGT.
         – Tính giá vốn hàng bán.
         – Tự động lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
         – Tính lãi lỗ theo từng nhóm hàng, mặt hàng, …
         – Tính lãi lỗ theo từng hóa đơn, đơn hàng.
         – Tính lãi lỗ theo từng loại khách hàng, khách hàng.
– Thực hiện tính các chính sách chiết khấu giảm giá và khuyến mãi.
– Tự động hạch toán thuế GTGT, thuế nhập khẩu.
– Ghi nhận chi phí mua hàng
–   …
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
– Phân tích doanh số theo ngày trong tháng.
         – Phân tích doanh số theo loại khách hàng, khách hàng, khu vực, loại hình DN, ngành nghề…
         – Phân tích doanh số theo nhân viên kinh doanh, đội kinh doanh.
         – Phân tích doanh số theo nhóm hàng, mặt hàng, chủng loại…
– Báo cáo chi tiết mua hàng.
– Báo cáo tổng hợp mua hàng.
– Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (03/GTGT)
– Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào (05/GTGT)
– Báo cáo chi tiết giá mua từng mặt hàng theo từng lô.

4. Kế toán vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ

   * Tính năng
– Nhập kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ chi tiết theo kiểu, loại, kho hàng.
– Xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ chi tiết theo kiểu, loại, kho hàng.
– Xuất chuyển kho nội bộ.
– Xuất khác: biếu tặng, khuyến mãi, …
– Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Thực tế đích danh, FIFO, LIFO, Bình quân gia quyền
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
         – Phiếu nhập, xuất kho
– Báo cáo chi tiết xuất nhập tồn kho của từng mặt hàng, kiểu, loại, kho
– Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn kho
– Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết theo mặt hàng, kiểu, loại, kho

4. Kế toán tài sản cố định

   * Tính năng
– Phân loại tài sản cố định.
– Theo dõi tại nơi sử dụng.
– Ghi tăng, ghi giảm tài sản cố định.
– Tháo dỡ, lắp thêm tài sản cố định.
– Thanh lý tài sản cố định.
– Ghi nhận tài sản cố định đi sửa chữa, theo dõi bào hành, bảo trì.
– Tự động tính khấu hao tài sản cố định.
– Theo dõi thông tin chi tiết về tài sản cố định.
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
– Báo cáo chi tiết tài sản cố định.
– Báo cáo tổng hợp tài sản cố định.
–   …

5. Kế toán tổng hợp

   * Tính năng
– Khoá sổ, kết sổ
– Hạch toán các bút toán chung.
– Xử lý tổng hợp các tài khoản.
– Kết chuyển số dư các tài khoản, xác định kết quả kinh doanh.
   * Chứng từ, sổ sách, báo cáo
– Sổ sách kế toán.
– Bảng cân đối tài khoản chi tiết theo nhiếu cấp
– Báo cáo tổng hợp tài khoản.
– Báo cáo chi tiết tài khoản.
– Báo cáo tài chính.
– Báo cáo thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.

6. Các tính năng khác

– Dữ liệu quản lý trên nhiều năm tài chính
– Tự động sao lưu dữ liệu
– Tự động nâng cấp ( Live update) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu
– Chức năng tìm kiếm chứng từ nhanh chóng
– Chức năng tự sửa mẫu chứng từ
– ………

 Các dịch vụ đi kèm

– Bảo trì phần mềm
– Tư vấn hệ thống mạng
– Cung cấp phần mềm văn phòng có bản quyền
– Cung cấp giải pháp bảo mật máy tính

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Veefly AC 2023 – Phần mềm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973680111
0973680111