Gỉải pháp mạng

Cùng với việc ứng dụng các giải pháp phần mềm trong công tác quản lý của mình, chúng tôi tin rằng quý khách hàng luôn cần một nền tảng công nghệ mạng máy tính tin cậy tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp của mình. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ giải pháp mạng máy tính bao gồm hệ thống mạng Windows, Windows Server và các thiết bị máy tính đi kèm giải pháp mạng.

# Cung cấp thiết bị máy tính

Cung cấp Máy tính: PC, Laptop, Notebook
Thiết bị mạng máy tính: Switches, HUB, Access Point, Moderm
Thiết bị máy tính: Projector, Printer, FAX
Và các thiết bị khác…

# Xây dựng hệ thống mạng máy tính

Xây dựng hệ thống mạng LAN, WAN, Intranet

# Tư vấn mạng máy tính

Với sự ứng dụng rộng rãi và phổ biến công nghệ, nhu cầu trao đổi thông tin trong nội bộ phòng ban và giữa các phòng ban ngày càng được chú trọng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao nhu cầu các nền tảng mạng máy tính tin cậy, bảo mật và hiệu quả của quý khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn mạng máy tính cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp khách hàng có một nền tảng mạng máy tính tin cậy, bảo mật và phù hợp với quy mô của mình.

Leave Comments

0973680111
0973680111