Mô tả

  Đối tượng sử dụng
Các đơn vị Hành chính, sự nghiệp có thu, quản lý vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ, sản cố định, nhân sự tiền lương  Công nghệ và các tính năng kỹ thuật
Công nghệ Microsoft .NET Framework 4.0
Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server từ 2008
Sử dụng nhiều máy tính cho một cơ sở dữ liệu
Có khả năng hồi phục, sao lưu và cho phép làm cùng một dữ liệu tại nhà và tại đơn vị
Có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu dữ liệu qua nhiều năm
Có khả năng nâng cấp tự động chương trình khi có sự thay đổi chế độ
Có khả năng tích hợp các module khác khi có phát sinh nhu cầu quản lý mở rộng sau này
Theo tiêu chuẩn font Unicode

 •  Phần mềm kế toán Veefly MIX  hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông Tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính .
 • Thông tư 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc Nhà Nước. Xuất file tự động XML sang dịch vụ công trực tuyến và báo cáo tài chính: https://dvc.vst.mof.gov.vn/https://bctcnn.vst.mof.gov.vn/.
 • Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 về lập báo cáo tài chính tổng hợp .
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 về thủ tục hành chính kho bạc.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC về quản lý tài sản và tính hao mòn tài sản.
 • Tuân thủ các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005.

– Bảo hành 12 tháng
– Tư vấn nghiệp vụ miễn phí suốt quá trình sử dụng
– Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm

 Các nghiệp vụ quản lý

1. Kế toán theo dõi dự toán tại kho bạc

 • Theo dõi việc giao dự toán kinh phí kho bạc theo mục lục ngân sách, tính chất nguồn kinh phí ( theo nghị định 43/NĐ-CP)
  Tự động hạch toán bút toán đồng thời khi rút dự toán hoặc chuyển khoản
 • Tự động đối chiếu kho bạc trên trang dịch vụ công: https://dvc.vst.mof.gov.vn

2. Kế toán tiền

 •     Tiền mặt

# Thu tiền mặt
– Theo dõi thu tiền mặt chi tiết theo nguồn kinh phí
– Cho phép theo dõi số tồn quỹ tại mọi thời điểm bất kỳ
– In trực tiếp phiếu thu, giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt, giấy rút vốn, giấy rút tiền từ tài khoản tiền gửi
# Chi tiền mặt
– Theo dõi chi tiền mặt chi tiết theo nguồn kinh phí
– In trực tiếp phiếu chi, giấy nộp trả kinh phí…

 •    Tiền gửi, chuyển khoản

# Thu tiền gửi
– Theo dõi nhận kinh phí bằng tiền gửi chi tiết theo từng tài khoản tiền gửi
– Các hoạt thu bằng tiền gửi
# Chi tiền gửi, chuyển khoản
– Theo dõi các khoản chi bằng tiền gửi, chuyển khoản
– In trực tiếp các chứng từ: Ủy nhiệm chi, Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, giấy rút vốn kiêm chuyển khoản…

3. Kế toán tài sản cố định

   * Tài sản mới TSCĐ
– Ghi tăng tài sản cố định phát sinh trong năm
   * Hao mòn TSCĐ
– Tính hao mòn chi tiết từng tài sản
   * Thanh lý TSCĐ
– Tự động hạch toán bút toán thanh lý tài sản và số tiền thanh lý
   * Đánh giá TSCĐ
– Đánh giá tăng hoặc giảm tài sản cố định
   * Tự động tính hao mòn TSCĐ
– Tự động hạch toán và tính số tiền hao mòn của từng tài sản

4. Kế toán thanh toán tạm ứng kho bạc

   * Lập bảng kê
– Lập bảng kê trực tiếp, theo dõi danh sách bảng kê chứng từ thanh toán kho bạc
   * Thanh toán kho bạc
– Thanh toán tạm ứng kho bạc trực tiếp chi tiết theo MLNS và tính chất nguồn kinh phí ( tự chủ và không tự chủ)

5. Kế toán quản lý dự án, CTMT, XDCB

– Theo dõi chi tiết theo từng dự án, CTMT
– Theo dõi được từng nguồn vốn đầu tư
– Quản lý chặt chẽ quá trình XDCB dở dang, sửa chữa lớn TSCĐ

6. Kế toán vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ

– Theo dõi và hạch toán vật tư, hàng hoá công cụ dụng cụ chi tiết theo loại, kiểu, kho hàng
– Theo dõi nhập, xuất tồn vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ
– Theo dõi chi tiết theo kiểu, loại, kho
– Tính toán giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Thực tế đích danh, FIFO, LIFO, Bình quân gia quyền

7. Kế toán nghiệp vụ khác

– Theo dõi chi tiết nguồn thu theo từng hoạt động
– Theo dõi chi tiết công nợ theo từng đối tượng, tài khoản
– Tự động kết chuyển nguồn thu dịch vụ, chi phí dịch vụ để xác định kết quả kinh doanh
– Tự động hạch toán kết chuyển bổ sung nguồn kinh phí
– Tự động hạch toán kết chuyển nguồn kinh phí cuối năm

8. Chứng từ, Sổ sách, Báo cáo

– Đầy đủ các chứng từ, Sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư  107/2017/TT-BTC
– Đầy đủ mẫu biểu đối chiếu dự toán, tạm ứng của kho bạc
– Ngoài ra còn cập nhật một số mẫu biểu báo cáo quản trị
– Đầy đủ các báo cáo kế toán về vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ
– Các báo cáo quản trị về vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ

9. Các tính năng khác

– Dữ liệu quản lý trên nhiều năm tài chính
– Tự động sao lưu dữ liệu
– Tự động nâng cấp ( Live update) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu
– Có khả năng tích hợp module quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương
– Chức năng tìm kiếm chứng từ nhanh chóng
– Chức năng tự sửa mẫu chứng từ
– Tổng hợp số liệu nhiều cấp quản lý
– ………

 Các dịch vụ đi kèm

– Bảo trì phần mềm
– Tư vấn hệ thống mạng
– Cung cấp phần mềm văn phòng có bản quyền
– Cung cấp giải pháp bảo mật máy tính

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Veefly MIX – Phần Mềm Kế Toán – TSCĐ – Kho Bạc HCSN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973680111
0973680111