Sao Thang Corporation
Sao Thang Logo
 
 
  Trang chủ | Sản phẩm | Dịch vụ | Tin tức và sự kiện | Giới thiệu | Liên hệ  
left navigator slide 1 button
slide button 2
slide button 3
left navigator slide 1 button
slide button 2
slide button 3
left navigator slide 1 button
slide button 2
slide button 3
slide image
slide image
slide image
 
Veefly AD 2014 - Phần mềm kế toán HCSN thuần tuý

  Đối tượng sử dụng
      Các đơn vị kế toán HCSN thuần tuý

  Công nghệ và các tính năng kỹ thuật
      Công nghệ Microsoft .NET Framework 4.0
      Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008
      Sử dụng nhiều máy tính cho một cơ sở dữ liệu
      Có khả năng hồi phục, sao lưu và cho phép làm cùng một dữ liệu tại nhà và tại đơn vị
      Có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu dữ liệu qua nhiều năm
      Có khả năng nâng cấp tự động chương trình khi có sự thay đổi chế độ
      Có khả năng tích hợp các module khác khi có phát sinh nhu cầu quản lý mở rộng sau này
      Theo tiêu chuẩn font Unicode

* Phần mềm kế toán Veefly AD 2014 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ngày 30/03/2006. Tuân thủ các quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán theo Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005.

* Cập nhật Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ – Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

* Cập nhật những thay đổi trong Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính Phủ – Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

* Phần mềm Veefly AD 2014 đáp ứng thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 , Thông tư 89/2010/TT-BTC ngày 16/06/2010, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý và sử dụng tài sản Nhà Nước. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC quy định quản lý và tính hao mòn. Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định theo Thông tư 184/2013/TT-BTC ban hành ngày 04/12/2013.

* Đặc biệt phần mềm đã đuợc cập nhật thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc. Và Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TAPMIS)

- Bảo hành 12 tháng
- Tư vấn nghiệp vụ miễn phí suốt quá trình sử dụng
- Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm

 Các nghiệp vụ quản lý

1. Kế toán theo dõi dự toán tại kho bạc

         - Theo dõi việc giao dự toán kinh phí kho bạc theo mục lục ngân sách, tính chất nguồn kinh phí ( theo nghị định 43/NĐ-CP)
         - Tự động hạch toán bút toán đồng thời khi rút dự toán hoặc chuyển khoản

2. Kế toán tiền

   * Tiền mặt

       # Thu tiền mặt
         - Theo dõi thu tiền mặt chi tiết theo nguồn kinh phí
         - Cho phép theo dõi số tồn quỹ tại mọi thời điểm bất kỳ
         - In trực tiếp phiếu thu, giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt, giấy rút vốn, giấy rút tiền từ tài khoản tiền gửi
      # Chi tiền mặt
         - Theo dõi chi tiền mặt chi tiết theo nguồn kinh phí
         - In trực tiếp phiếu chi, giấy nộp trả kinh phí…

   * Tiền gửi, chuyển khoản

       # Thu tiền gửi
         - Theo dõi nhận kinh phí bằng tiền gửi chi tiết theo từng tài khoản tiền gửi
         - Các hoạt thu bằng tiền gửi
       # Chi tiền gửi, chuyển khoản
         - Theo dõi các khoản chi bằng tiền gửi, chuyển khoản
         - In trực tiếp các chứng từ: Ủy nhiệm chi, Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản, giấy rút vốn kiêm chuyển khoản…

3. Kế toán tài sản cố định

   * Tài sản mới TSCĐ
         - Ghi tăng tài sản cố định phát sinh trong năm
   * Hao mòn TSCĐ
         - Tính hao mòn chi tiết từng tài sản
   * Thanh lý TSCĐ
         - Tự động hạch toán bút toán thanh lý tài sản và số tiền thanh lý
   * Đánh giá TSCĐ
         - Đánh giá tăng hoặc giảm tài sản cố định
   * Tự động tính hao mòn TSCĐ
         - Tự động hạch toán và tính số tiền hao mòn của từng tài sản

4. Kế toán thanh toán tạm ứng kho bạc

   * Lập bảng kê
         - Lập bảng kê trực tiếp, theo dõi danh sách bảng kê chứng từ thanh toán kho bạc
   * Thanh toán kho bạc
         - Thanh toán tạm ứng kho bạc trực tiếp chi tiết theo MLNS và tính chất nguồn kinh phí ( tự chủ và không tự chủ)

5. Kế toán quản lý dự án, CTMT, XDCB

         - Theo dõi chi tiết theo từng dự án, CTMT
         - Theo dõi được từng nguồn vốn đầu tư
         - Quản lý chặt chẽ quá trình XDCB dở dang, sửa chữa lớn TSCĐ

6. Kế toán nghiệp vụ khác

         - Theo dõi chi tiết nguồn thu theo từng hoạt động
         - Theo dõi chi tiết công nợ theo từng đối tượng, tài khoản
         - Tự động hạch toán kết chuyển bổ sung nguồn kinh phí
         - Tự động hạch toán kết chuyển nguồn kinh phí cuối năm

7. Chứng từ, Sổ sách, Báo cáo

         - Đầy đủ các chứng từ, Sổ sách, báo cáo tài chính theo quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006
         - Đầy đủ mẫu biểu đối chiếu dự toán, tạm ứng của kho bạc theo quyết định 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006
         - Ngoài ra còn cập nhật một số mẫu biểu báo cáo quản trị

8. Các tính năng khác

         - Dữ liệu quản lý trên nhiều năm tài chính
         - Tự động sao lưu dữ liệu
         - Tự động nâng cấp ( Live update) mà không ảnh hưởng đến dữ liệu
         - Chức năng tìm kiếm chứng từ nhanh chóng
         - Chức năng tự sửa mẫu chứng từ
         - ………

 Các dịch vụ đi kèm

- Bảo trì phần mềm
- Tư vấn hệ thống mạng
- Cung cấp phần mềm văn phòng có bản quyền
- Cung cấp giải pháp bảo mật máy tính

 


 Site
  # Trang chủ
# Sitemap
# Tin tức
# Giới thiệu
# Liên hệ


 Sản phẩm
  # Dòng Veefly HCSN
# Dòng Veefly Doanh nghiệp
# Thiết kế Website
# Giải pháp mạng

 


Copyright 2008 - 2013 © Sao Thang Corporation
All rights reserved

timberland australia cheap nike free run nike shox timberland boots nike shox australia oakleyaustralia cheap oakley sunglasses new balance ireland nike sb ireland nike ireland nike huarache canada nike air force 1 canada canada goose outlet mont blanc canada nike sb canada mont blanc pens nike roshe run canada nike air huarache canada nike roshe canada

parajumpers jakke herre air max 95 oakley holbrook belstaff jakke air jordan sko parajumpers jakke parajumpers tilbud moncler jakke moncler jakke herre nike sneakers nike sko nike sb stefan janoski max nike sb janoski